Sinan, mühendislik alanındaki bilgi ve tecrübelerini yıllardır sektörde çalışmakta olduğu network, veri güvenliği ve cloud sistemleri tecrübeleri ile birleştirmiştir. Yurtiçi ve yurtdışından birçok şirketin network güvenliği projelerinde yer almıştır. Ayrıca ‘man-in-the-middle’ siber saldırılarına karşı protokol geliştirmiştir.  Sadece bir sektör çalışanı olmakla yetinmemiş ayni zamanda bu alanlarda 2015’ten beri dersler vermektedir. İsveç’te yasamakta olan Sinan, sektörel ve eğitimsel çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir.

Verdiği Eğitimler:

AWS Cloud Technical Bootcamp